loader image

7 sierpnia, sobota godz. 12:05 / wieża wieża Ratusza Głównego Miasta /

Muzyka protestantyzmu i ostinata

Anna Kasprzycka /Gdańsk/

 

Matthias van den Gheyn (1721-1785)
Preludium 6

… rozwesela serca, przepędza diabła…
Muzyka protestantyzmu

Mikołaj Gomółka (ok. 1535–1609?):
– Psalm XXIX „Nieście chwałę mocarze…”
– Psalm XLVII „Klaszczmy rękoma”
(opr. A. Kasprzycka) 

Samuel Marechal (1554-ok.1640)
Psalm 66 (98, 118, opr. G. Kok) 

Philipp Nicolai (1556-1608)
Wie schön leuchtet der Morgenstern, EG. 70 (opr. W. Bender – 1911-1944)

Jan Sebastian Bach (1685-1750)
Chorał „Jesus, bleibet meine Freude” z kantaty Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 (opr. F. Marriot) 

Johann Ephraim Eggert (1728-1803)
Verleih uns frieden gnädiglich 

Jan Sebastian Bach
Aria „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” BWV 170/1 (opr. G. Kok)

 

Wieczna powtórka. Utwory oparte o powtarzalne struktury

 

Johan Snep (1656-1719)
Chaconna na violę da gamba (opr. G. D’hollander) 

Henry Purcell (1659-1695)
Rondeau z Suity Abdelazar (opr. M. D. Polak) 

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656-1746)
Chaconne F-dur z Euterpe, Muzyczny Parnas (opr. B. Winsemius) 

Wilhelm Bender (1911-1944)
Kanon i Ostinato 

Geert D’hollander (*1965)

Ludus Modalis I (2011):
– Layers
– Accents 

Paweł Mykietyn (*1971)
Stop (2020)

ANNA KASPRZYCKA  

Carillonistka, realizatorka dźwięku. Absolwentka Teorii Muzyki gdańskiej Akademii Muzycznej oraz Królewskiej Szkoły Carillonowej w Mechelen (Belgia) w 2014 r. Laureatka II nagrody na Konkursie Młodych Carillonistów w Saint-Amand-Les-Eaux, Francja (2014) oraz III nagrody na Konkursie Duetów Carillonowych w Zwolle, Holandia (2013). Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza, Prezydenta Miasta Gdańska, programu Erasmus Socrates. W 2017 r. odbyła stypendium artystyczno-badawcze w Bok Tower Gardens na Florydzie (USA). W sierpniu/wrześniu 2020 rezydentka-artystka Kaunas Artists’ House w Kownie. Od 2008 roku koncertuje w kraju i za granicą, (m. in. w Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Irlandii, Danii, Niemczech, na Ukrainie, Rosji i USA). Pomysłodawczyni projektów promujących muzykę carillonową wśród dzieci i młodzieży: „Cyrk przyjechał” (z grupą cyrkową) oraz „Carillon – stolem wśród instrumentów” (z Teatrem Barnaby). Dokonała kilku prawykonań kompozytorów współczesnych (w tym również utworów skomponowanych dla niej). Brała udział w nagraniach muzyki carillonowej na płytach CD oraz w kilku programach telewizyjnych.  

Autorka transkrypcji muzyki fortepianowej, wokalnej, orkiestrowej na carillon oraz artykułów o tematyce carillonowej.